Statieportret

We hebben een nieuwe koning en koningin!
 De statieportretten in de openbare gebouwen moeten worden vervangen. Een mooie gelegenheid voor schilders om weer eens uit te pakken.

Galerie zofier heeft het idee gehad om voor het nieuwe statieportret te zorgen in het provinciehuis van Friesland.
Ik ben ook uitgenodigd een versie te maken voor dit leuke project.

Vroeger was een schilderij een van de weinige mogelijkheden een (kleuren) afbeelding te tonen.
Om het volk een beeld van zijn vorst te geven lieten veel gekroonde hoofden zich meerdere malen portretteren.
Deze beeltenissen werden in officiele plekken opgehangen. Niet alleen om de onderdanen een gezicht te geven bij hun koning of koningin maar ook om diens hoge status duidelijk te maken. De monarch wordt in al zijn/haar statie afgebeeld, met veel symbolen om toch maar geen spoor van twijfel over te houden met betrekking tot zijn of haar aanspraken op de troon .


Louis XIV of France kleinwillemIIkleininhuldigingsportret-koningin-beatrix.klein

Het portret links is Lodewijk XIV door Hyacinthe Rigaud, Het tweede is Willem III door Nicolaas Pieneman, Het derde portret is een foto van koningin Beatrix en prins Claus.

De koning van Frankrijk, Lodewijk XIV, was in zijn tijd de onbetwiste marktleider als het om dit soort reclameportretten ging.
De rest van de vorstenhuizen volgde en sindsdien is het statieportret veel hetzelfde gebleven tot de introductie van de fotografie en de vergaande ''democratisering'' van de overgebleven koningshuizen. De beelden worden vrijer.

Meestal wordt de vorst alleen afgebeeld en  voor de echtgenoote is meestal een bijbehorend schilderij gemaakt de 'pendant'
De afgebeelde staat er ook meestal driekwart op afgebeeld om maximale herkenning te garanderen. Zoals ook een tijdje op pasfoto's verplicht was.

In Nederland is het niet ongebruikelijk vorst en vorstin samen af tebeelden. De meeste symbolen zijn uit het portret verdwenen. Het valt mij alleen op dat de koningsmantel een hardnekkig blijvertje is.

Ik vind het leuk om uitgedaagd te worden een versie te maken van het statieportret. Ik wil daarbij een beetje aansluiten bij de traditie en daarvan afwijken zoals het een kunstenaar betaamd.

Na veel schetsen en kijken ben ik gekomen tot een dubbelportret ''en profil'' Zoals de bekende gulden met de 'dubbele kop' die ook al een rijke traditie kent.

beajulvz-medium
De koningsmantel moet anwezig zijn. En voor de rest wilde ik de achtergrond opvullen met duidelijke symbolen en wat is nu een duidelijker symbool dan een vlag!

WAM

Het uiteindelijke schetsje...

Over Keimpe

Keimpe van der Kooi (1966) is afgestudeerd aan de Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen. Hij woont en werkt in Noord-Drenthe. Keimpe doceert aan de Klassieke Academie en geeft diverse cursussen.

Huidige en aankomende tentoonstellingen

Geen komend evenement!

Zoeken