De renaissance in het noorden

De renaissance in het noorden

De renaissance in het Noorden

Het is alweer een tijdje geleden dat de renaissance in het noorden zijn opening heeft beleefd. In het natuurmuseum in Leeuwarden spijkerde Tom Hageman zijn dertig stellingen op de deur.
Het natuurmusseum exposeerde de werken in het kader van de renaissance op de overdakte binnenplaats, een fantastische ruimte waar ook de opening was. Het geheel is prachtig om zien. Ook de locatie in Franeker, museum Martena, heb ik bezocht ook daar komen de werken prachtig tot hun recht. Op de locatie aldaar blijven de werken hangen tot eind mei, langer dus. Nog meer tijd om te kijken!

In de borg Verhildersum in Leens heb ik een workshop mogen geven aan een hele enthousiaste groep. Het was een leuke en nuttige middag waaraan je kunt zien dat je zelfs in het korte bestek van één middag samen een stap vooruit kunt maken.

masterclass Verhildersum
Geniet op die locatie ook van het werk van Juane Hui Xua. Ze heeft daar een geweldig mooi werk hangen.  Vol van kleur en helder van toon met een krachtige grote toets.

Ik vind het een goede en professioneel opgezette manifestatie. Ook de catalogus is erg fraai van uitvoering. Er mocht ook beslist niet geklaagd worden over de media aandacht.
Hieronder enkele voorbeelden. Er is veel meer te zien maar bij deze voorbeelde figureer ik toevallig :-)

 
radio:  
{mp3}omropfryslan_figuratieve_kunst{/mp3}
tv:
link naar de uitzending van omrop fryslan


In het nieuwsblad van het noorden verscheen ook een groot stuk. Daarin werden ook enkele kritische kanttekeningen naar voren gebracht.  

Met de term renaisance verwijs je al snel naar een hele grote beweging in de kunst aan het einde van de middeleeuwen en ook het spijkeren van stellingen op een deur is niet wars van een hoog gegrepen vergelijking.
Hoe prikkelend de terminologie en de verwoording ook mogen zijn, ze brengen wel de weer steeds groter wordende waardering voor kwalitatief hoogwaardige schilderkunst en beeldhouwkunst voor het voetlicht.
 
Die waardering is nooit geheel weggeweest en er zijn natuurlijk vele andere vormen van kunst die de aandacht verdienen, dat is wat mij betreft waar. Dat doet niets af aan de, mijns inziens, terechte waardering voor de genoemde tak van sport die onderwerp is van deze manifestatie. Er zijn, en waren, al veel initiatieven die dit gegeven vierden zoals terecht wordt opgemerkt in het artikel in het nieuwsblad. Dat zijn dan wel voor een groot deel particuliere initiatieven; collecties van banken, museum de buitenplaats, de klassieke academie, Het museum van Henk Helmantel. De officiele instellingen, bijvoorbeeld de kunstacademies, delen deze belangstelling juist niet*.
 
  Maar ach, het gebeurt wel vaker dat de officiele instanties achterlopen bij de particuliere initiatieven. Ook de echte renaissance had een paar teruggrijpende voorlopers nodig om een herwaardering in gang te zetten.


*ik wil helemaal niet beweren dat wat de kunstacademies tegenwoordig  doen, bijvoorbeeld; installatie kunst en  mediakunst, van een  mindere orde zou zijn.  Helemaal niet. Er zou wat mij betreft wel wat meer aandacht voor de traditionele technieken mogen zijn voordat er echt vakkennis verloren gaat)

 

Over Keimpe

Keimpe van der Kooi (1966) is afgestudeerd aan de Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen. Hij woont en werkt in Noord-Drenthe. Keimpe doceert aan de Klassieke Academie en geeft diverse cursussen.

Huidige en aankomende tentoonstellingen

Geen komend evenement!

Zoeken