Kunst op donderdag

Kunst op donderdag

In September start ik weer met de cursussen in Onnen. Ook de cursus op donderdagavond.

Het is het vervolg van de cursus van vorig jaar waarbij veel aandacht is besteed aan tekenwerk op het gebied van compositie, lijnvoering, toonwaarden en materiaalkennis.

Ik wilde een cursus opzetten voor de fanatiekelingen onder ons. Mensen die hun tekenen en schilderen niet alleen willen onderhouden maar ook willen verbeteren en daar tijd en moeite voor over hebben. Ik denk aan een groep mensen die er niet tegen opziet huiswerk te maken, zich door soms moeilijke stof heen wil worstelen en ook de dingen die een inspannende uitdaging vormen niet te omzeilen maar aan te pakken.

Het altijd de bedoeling dat schilderplezier en lol in het werk onder je handen voorop staat.

Dit jaar gaan we verder met schilderen en kleur. Als je het vorige jaar niet hebt meegedaan, Geen paniek! Als je iets ervaren bent op het gebied van tekenen en schetsen kun je dit volgende jaar zo instappen.
Als aanleiding gebruiken we dan (portret)model stilleven (en eventueel ook landschap.)

Ik heb bij mijn opleiding ervaren dat de medestudenten bijna net zo belangrijk zijn als de docenten. Een zo groot mogelijke groep verdient dus de voorkeur. Het gebouw kan elf hoogstens twaalf mensen een plek bieden. Ik had het idee 'los' te gaan als er minimaal zeven mensen belangstelling hebben. Dat is voor mij het minimale aantal waarvan ik verwacht een mooie wisselwerking en uitwisseling te krijgen.
 
Net zo als bij de andere lessen is er een koffiepauze. Die wil ik gebruiken om een stukje kunstgeschiedenis te behandelen, een discussie aan te gaan een technisch onderwerp te behandelen en bijvoorbeeld exposities bespreken.
Materialen en boeken wilde ik graag de eerste les behandelen. Eerst zal er nog van alles in het gebouw aanwezig zijn. Uiteindelijk wil ik er naar toe dat iedereen zijn eigen materiaal kiest en leert kennen.

In de onderlinge wisselwerking en sommige oefeningen zal ruimte zijn voor het doel en motivatie van ieder individu. De lessen zijn ook en vooral bedoeld om dieper op het ambacht in te gaan. Ik weet zeker dat je anders zult gaan kijken en anders gaat werken. Het zal zeker je werk verbreden en wie weet wordt met deze aanpak de stap naar een heuse kunstopleiding makkelijker.

Mijn eigen achtergrond is de Klassieke Academie waar ik met veel plezier de lessen heb gevolgd. Ik mocht daar ook zelf lesgeven en heb daar veel geleerd.
De lessen die ik op de dinsdag en woensdag geef zijn overdag. Er hebben al mensen aangegeven overdag niet te kunnen omdat ze aan het werk zijn. Mede daardoor is deze les in de avond en wel op de donderdag. Een leuk alternatief voor de koopavond!

De tijd is van 19.00 tot 22.00 elke donderdagavond vanaf 20 september De plek is het gebouw van de ijsbaanvereniging in Onnen De kosten bedragen 23,- per les. Als we een model hebben delen we daarvan de kosten.

Als je belangstelling hebt, vragen hebt of je gewoon wilt aanmelden. Stuur vrijblijvend een mailtje via deze site!

Over Keimpe

Keimpe van der Kooi (1966) is afgestudeerd aan de Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen. Hij woont en werkt in Noord-Drenthe. Keimpe doceert aan de Klassieke Academie en geeft diverse cursussen.

Huidige en aankomende tentoonstellingen

Geen komend evenement!

Zoeken